Jakie są szanse na powszechne używanie biometanu w motoryzacji?

Obok energii elektrycznej oraz wodoru, to biometan jest rozpatrywany jako źródło paliwa przyszłości w motoryzacji.

Czym jest biometan?

Biometan, zwany często też biogazem pod względem właściwości chemicznych zbliżony jest do gazu ziemnego. Różnica polega na tym, iż gaz ziemny jest źródłem kopalnianym, a biogaz pochodzi z bioelektrowni. Biometan powstaje jako wynik fermentacji odpadów rolniczych i spożywczych np. obornika. Do zalet tego paliwa zalicza się szczególnie to, że:

  • Jest to odnawialne źródło energii
  • Jego użycie jest przyjazne środowisku
  • Dostępność surowców do jego produkcji jest bardzo duża
  • Gaz ten można skroplić, dzięki czemu na jednym tankowaniu można przejechać relatywnie dużą liczbę kilometrów

W dzisiejszych czasach istnieje już wiele pojazdów, które mogą być zasilane tym źródłem energii. Mimo tego wciąż istnieją spore ograniczenia dotyczące korzystania z tej technologii. Biometan tankować można na kilku sposobów np. w biogazowni, jednak liczba takich punktów wciąż jest mała.

Jakie jest wykorzystanie biometanu w motoryzacji?

Biometan pasuję do koncepcji zrównoważonego rozwoju, która jest szczególnie popularna w krajach Unii Europejskiej. Jednak nawet w UE biogaz jest wykorzystywany w większości do innych celów niż jako napęd do pojazdów. Wraz ze wzrostem infrastruktury biometanowej ta sytuacja powinna ulegnąć zmianie.