Czy sztucznej inteligencji należy się bać?

Rozwój sztucznej inteligencji wydaje się nieunikniony, powinien on przynieść wiele wymiernych korzyści dla całej ludzkości. Z drugiej jednak strony wielu ludzi, również spośród poważanych naukowców obawia się, że sztuczna inteligencja może stać się w przyszłości ogromnym zagrożeniem.

Skąd bierze się strach przed sztuczną inteligencją?

Potencjalnie sztuczna inteligencja może przewyższyć człowieka pod każdym względem, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. W dodatku mogą się one szybko rozwijać wręcz w nieskończoność, być nieśmiertelne i dużo bardziej odporne niż ludzie na wszelkiego rodzaju globalne katastrofy, takie jak wojna nuklearna, drastyczne zmiany klimatu, czy konsekwencje zderzenia Ziemi z ogromnym meteorytem lub kometą.

Jeżeli zaś maszyny staną się bardziej rozwinięte od ludzi, to mogę ich traktować, w takich sposób, jak dzisiaj ludzie traktują zwierzęta. Wiele kultowych filmów takich jak „Terminator”, czy też „Matrix” przedstawiały właśnie świat, w którym inteligentne maszyny przejęły władzę i zmarginalizowały znaczenie człowieka.

Jakie są różnice między ludźmi a sztuczną inteligencją?

Ziemskie organizmy są efektem milionów lat ewolucji, której sensem było dostosowanie ich, do otaczających warunków środowiska. W konsekwencji niezliczonych, powolnych zmian ewolucyjnych powstał także gatunek ludzki, który jest szczytowym osiągnięciem tejże ewolucji. Ludzie to świadome swego istnienia istoty o bardzo wysokim poziomie inteligencji i zaawansowanymi sposobami komunikacji.

Sztuczna inteligencja to zaś wynik działania ludzi. Przynajmniej obecnie, jednak wbrew większości filmów o tej tematyce, sztuczna inteligencja różni się od nas pod bardzo wieloma względami. Po pierwsze ludzie rozwijali się wraz z ewolucją bardzo powoli, maszyny stają się zaś potężniejsze wręcz w tempie wykładniczym. Po drugie do dziś naukowcom nie udało się ustalić, czym jest i skąd pochodzi świadomość. Tym bardziej nie potrafimy jej wbudować w sztuczną inteligencję ani nawet nie mamy pewności, czy będzie to kiedykolwiek możliwe. Po trzecie warto pamiętać też, że inteligencja ludzka znacznie różni się od jej sztucznego odpowiednika. Już od dawna możliwości obliczeniowe maszyn (np. komputerów) znacznie przekraczają, szczególnie pod względem szybkości działań ludzi. Z drugiej strony, ludzkość wciąż jest bardzo daleka od stworzenia maszyn, które będą do nas podobne pod względem myślenia abstrakcyjnego.

Czy sztuczna inteligencja może być władcza i agresywna?

Sztuczna inteligencja może mieć jednak też wiele, niestety także negatywnych, cech ludzkich. Wybitni naukowcy tacy jak, zmarły w 2018 roku Stephen Hawking apelują jednak, aby rozwijać tylko taką sztuczną inteligencję, która będzie w pełni posłuszna ludziom. W kręgach naukowych pojawia się bowiem często opinia, że sztuczna inteligencja jest dla ludzkości większym zagrożeniem niż inwazja kosmitów, zderzenie z ogromną asteroidą, czy nawet ocieplenie klimatu.

Przeprowadzane do tej pory eksperymenty wskazują zaś dość jednoznacznie, że sztuczną inteligencję charakteryzują takie cechy jak chęć rywalizacji, władczość, przebiegłość, a nawet agresywność. W sytuacji, gdyby sztuczna inteligencja, o takich cechach stała się potężniejsza od człowieka, mogłoby się to dla ludzi skończyć tragicznie. Z drugiej jednak strony istnieje także liczna grupa naukowców, którzy uważają obawy przed sztuczną inteligencją za bezpodstawne.