Czy sztuczna inteligencja spowoduje masowe zwolnienia?

Sztuczna inteligencja może już w najbliższych latach zrewolucjonizować każdy obszar życia jednostek i społeczeństw. Szczególnie rynek pracy może zmienić się z tego powodu o 180 stopni.

Sztuczna inteligencja już dziś wywiera wpływ na biznes

Zaawansowane systemy CRM, technologia cloud, big data, wirtualna rzeczywistość już od dawna wywiera wpływ na świat biznesu. Z każdym rokiem znaczenie tych technologii rośnie, a firmy które potrafią je umiejętnie wykorzystać, zyskują wielką przewagę konkurencją.

Sztuczna inteligencja ma za zadanie optymalizować wydajność pracy i oferować Klientom bardzo spersonalizowane rozwiązania. Liczne badania wskazują, że zaawansowana sztuczna inteligencja już w wielu firmach przyczyniła się do wzrostu produktywności, a także poprawiła komunikację z klientami.

Czy sztuczna inteligencja doprowadzi do masowych zwolnień?

Wielu ludzi obawia się, że nastanie ery inteligentnych maszyn i bardzo zaawansowanej sztucznej inteligencji wywoła falę ogromnych zwolnień na całej kuli ziemskiej np. w branży produkcyjnej. Sztuczna inteligencja ma wiele istotnych przewag nad ludźmi, ponieważ może pracować 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu z maksymalną wydajnością. Ponadto nie wymaga udzielania urlopów, nigdy nie choruje i nigdy się nie zwolni. Co jeszcze ważniejsze w wielu dziedzinach sztuczna inteligencja wykonuje tę samą pracę znacznie taniej niż człowiek.

Warto jednak zauważyć plusy tej sytuacji:

  • Co prawda część stanowisk pracy zajmowanych przez ludzi zostanie zastąpiona sztuczną inteligencją, jednocześnie jednak powstaną nowe etaty dla ludzi. Potrzebna będzie np. coraz większa liczba osób programujących sztuczną inteligencję.
  • Sztuczna inteligencja pracuje taniej i wydajniej od ludzi, co zmniejsza koszty, a zwiększa jakość wytwarzanych produktów i usług. W konsekwencji konsumenci otrzymają lepsze produkty i usługi po niższej cenie.
  • Rozwój sztucznej inteligencji to tylko kolejny etap rozwoju technologicznego i społecznego. Rewolucja przemysłowa także sprawiła, że spora część ludzi straciła swą pracę, jednak przyniosła bez wątpienia więcej korzyści niż strat.
  • Współpraca ze sztuczną inteligencją może działać także stymulująco i motywująco na ludzi.
  • Przynajmniej z początku sztuczna inteligencja zastąpi stanowiska niższego szczebla np. związane bezpośrednio z produkcją, czyli ciężkie i ryzykowne dla zdrowia i życia zajęcia. W dającej się przewidzieć przyszłości to wciąż ludzie będą pracować na stanowiskach wyższego szczebla, szczególnie w zawodach wymagających kreatywności.

Poza tym warto pamiętać, że wzrost znaczenia sztucznej inteligencji na rynku pracy jest po prostu nieunikniony. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest dostosowanie się do nowej rzeczywistości i wykorzystanie szans, jakie to ze sobą niesie.