Czy już niedługo ludzie będą spożywać sztuczne mięso?

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia, także na spożywany pokarm. Czy wkrótce może dojść do kolejnej rewolucji związanej z masowym wprowadzeniem sztucznego mięsa na rynek?

Dlaczego nie warto zniechęcać się do sztucznego mięsa?

Liczba ludności na świecie rośnie szybko, obszary uprawne maleją ze względu na zmiany klimatu, a wzrastający popyt na mięso np. w bogacących się Chinach sprawia, że mięso drożeje i zapewne będzie drożeć jeszcze szybciej.

Rozwój technologii związanych ze sztucznym mięsem może przynieść więc szereg korzyści, takich jak:

  • Wzrost podaży mięsa na światowych rynkach, który zrównoważy rosnący popyt oraz malejącą podaż naturalnego mięsa.
  • Potencjalny spadek cen, który powinien mieć miejsce wraz z dalszym rozwojem technologii sztucznego mięsa.
  • Brak negatywnego wpływu na środowisko przy produkcji tego mięsa.
  • Możliwość poprawy wartości odżywczych i smakowych mięsa.
  • Etyczne dostarczanie mięsa, które nie będzie związane z koniecznością masowego zabijania zwierząt.

Jakie są bariery technologiczne, rynkowe i mentalne związane ze sztucznym mięsem?

Wiele przedsiębiorstw z branży spożywczej inwestuje ogromne środki w rozwój technologii związanej ze sztucznym mięsem. Prace nad tym są wszechstronne, dotyczą każdego rodzaju mięsa np. drobiowego, wołowego, czy też rybnego. Obecnie jednak udaje się wytworzyć tylko niewielkie ilości takich produktów, branża spożywcza wymaga zaś stworzenie wielkiej ilości laboratoriów produkcyjnych, aby wytwarzać takie mięso na masową skalę. W skali globalnej spożywa się bowiem miliardy kilogramów mięsa rocznie. W dodatku obecnie sprzedawane sztuczne mięso jest bardzo drogie. Potrzeba więc jeszcze sporo czasu i dalszego rozwoju technologicznego oraz infrastrukturalnego, aby sztuczne mięso można było kupić w większości sklepów na całym świecie, po cenie akceptowalnej dla konsumentów.

Najpoważniejsze są jednak obawy ludzi przed konsumpcją takiego mięsa. Tak jak wprowadzenie GMO wywoływało i nadal wywołuje kontrowersyjne opinie, tak i sztuczne mięso jest uważane przez wielu ludzi za niebezpieczne dla zdrowia, a jego spożycie postrzegane jako nieetyczne i nienaturalne.